Przeglądy i kontrole

Oferujemy:

– przegląd okresowy
– przegląd techniczny
– przegląd okresowy w ramach gwarancji
– przegląd w 10 punktach
– diagnostyka silnika
– diagnostyka komputerowa
– oświetlenie
– przegląd klimatyzacji